Společné jmění manželů / prokletí


Vstoupili jste do svazku manželského v dobré víře, že je to konečně to pravé ořechové. Vše jde krásně, máte po svatbě, líbánky byly vedle na Slovensku a možná se podíváte i do Vídně. Teď ale před vámi stojí jedna velká otázka – jak to teď bude s majetkem? Určitě jste postřehli, že ten manželský režim mění spoustu věcí, ať už to je zastupování, vyživovací povinnosti, správa domácnosti, ale také majetku.
 
bohatství

Co do SJM patří

1)      Společný majetek
Majetek, který jste si pořídili do společné domácnosti. Ať už je to televize, rádio, pes, auto, zahradní trpaslík, obrazy, mixér a nebo ten legrační kalendář s nahotinkami, co máte na záchodě. To všechno spadá do sféry SJM. Musíte to nabýt tak nějak s vědomím toho druhého, to znamená, jakmile si koupíte auto a neřeknete to tomu druhému a on o něm ani neví do chvíle, než zaklepe exekutor za nesplacenou pohledávku, tak to opravdu do SJM nepatří, pokud tedy prokážete, že jste o tom nevěděli. Peníze, které máte na společném manželském účtu.
 
2)      Společné dluhy
Ano, tak populární v české společnosti. I dluhy patří do společného jmění, neboť jak sama definice praví – jmění, to je souhrn aktiv i pasiv. A SJM není vůbec žádnou výjimkou. Stejně jako peníze, které vyděláte od doby uzavření manželství jsou majetkem obou, jsou tomu tak i dluhy, které převezmou oba dva manželé, vědomě a se souhlasem. Například jste si vzali hypotéku na společné bydlení, kterou nestíháte zaplatit – BUM společný dluh.