Rating je výborným nástrojem pro analýzu země, do které hodláte investovat

336x280-3-1474365393.jpg

Jestliže zamýšlíte investici do zahraničí znamenající růst vaší firmy, ověřte si, zda se do dané zahraniční země vyplatí investovat. Jedná se o první a zřejmě nejpodstatnější krok před samotným investováním. Rovněž lze tento krok považovat za rozhodující.
potopená země
Rating země –jedná se o standardní mezinárodní nástroj měření neboli hodnocení bonity zemí pro posouzení jejich důvěryhodnosti. Rating tak vypovídá zejména o stupni rizikovosti podnikání pro zahraniční firmy v hodnocené destinaci. Dále se jedná o vyčíslení pravděpodobnost, že hodnocená země ustojí svým závazkům. Proto se jedná o jakousi nepřímou ochranu investorů, neboť jim rating pomáhá v mnoha oblastech:
·         Jedná se o standardizovaný způsob pro posuzování bonity emitenta a jím emitovaných cenných papírů.
·         Ukazuje pravděpodobnost pravidelného splácení dluhů a úroků z nich plynoucích.
·         Rovněž však pomáhá investorům v orientaci mezi různými emisemi cenných papírů.
Pozitiva ratingu:
·         mezinárodní porovnání zemí,
·         jednoduchost,
·         porovnání zemí v čase,
·         jedná se o spolehlivý nástroj při předvídatelném vývoji.
Negativa ratingu:
·         z určitého hlediska lze systém považovat za příliš zjednodušený,
·         objevuje se riziko sebe-naplňování předpovědi,
·         má nízkou předvídavou schopnost,
·         vážený průměr může mít tendenci zastínit charakteristické trendy,
·         jedná se o určitý tržní konsensus.
peněženka a příbor
Ratingové agentury –jedná se o určité nezávislé třetí strany, které jsou konzultované v rámci tržní transakce. Jejich hlavním cílem je především překonání asymetrie informací mezi oběma stranami na trhu, a to zejména pomocí standardizovaných metod hodnocení kvality.
Ratingové agentury bývají často kritizovány,a to zejména z následujících důvodů:
·         jedná se o určitou sílu bez zodpovědnosti,
·         může se projevovat předpojatost z důvodu konformity,
·         může se objevovat také socio-kulturní předpojatost,
·         hodnocení lze považovat jako trestání neposlušných zemí, které rating vlastně ani nepožadovaly,
·         může se projevit zaujatost pro cyklický vývoj bez včasného varování.

Rating je výborným nástrojem pro analýzu země, do které hodláte investovat
Ohodnoťte příspěvek