Dobrovolnictví

Mnoho lidí se dnes věnuje dobrovolnictví. Setkat se můžete také s anglickým termínem volunteer. Nejvíce dobrovolníků nalezneme mezi mladými lidmi a seniory. Mladé lidi často motivuje touha udělat svět o něco lepším. Někdy dobrovolnictví představuje i možnost získání praxe.

V případě seniorů se jedná o seniory, kteří nejsou v důchodu dlouho, jsou ještě relativně mladí a zdraví a rádi by svou energii a entuziasmus věnovali někomu potřebnému. Nicméně dobrovolníky samozřejmě nalezneme vevšech věkových kategoriích.

Dobrovolníci pomáhají obvykle v domech pro seniory, hospicích, v zařízeních pro lidi se zdravotním postižením, ale také v kulturních zařízeních. Jsou lidé, kteří nenavštěvují potřebné, ale vykonávají odbornou práci pro neziskovou organizaci bez nároku na honorář, například účetní nebo redaktor.

Dobrovolnictví nemusí být nutně jen o tom, že jsou lidé hodní. Někteří psychologové varují před tím, že mnozí lidé si dobrovolnictvím léčí či kompenzují nějaké své vlastní komplexy nebo nevyřešené problémy. No, důvod k zamyšlení to rozhodně je.
 

Vyrazit na své náklady do světa

Nicméně, když se setkáte s některými dobrovolníky, kteří se vydávají na nebezpečné zahraniční mise, rozhodně nemáte pocit, že by se jednalo o lidi, kteří mají nějaký skrytý mindrák. Naopak Vás překvapí, jak neuvěřitelně to mají tito lidé v hlavě srovnané.

Ano, dobrovolníci často vyráží také do světa. Nezřídka si dokonce hradí i veškeré náklady včetně nákladné cesty, ubytování a stravy. Velmi často vezou množství darů, potřeba léků pro potřebné.

Je mnoho způsobů, jak být v zahraničí užitečný. Nejčastěji vyrážejí do zahraničí lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci. Nejčastější cíle představujezajištění základní zdravotní péče, výstavba škol pro místní děti, výstavba důstojného a v dané lokalitě dostupného obydlí nebo pomoc při vytváření nových pracovních míst.